Videreutdanning i berørings-, taktilterapi og klinisk spesialist i berøring


Taktil behandling følger et strukturert system med berøring på huden. Behandlingen bygger på lang og bred erfaring og tilpasses etter klientens mål, hensikt og forutsettning.

I huden finnes mange reseptorer for berøring, trykk, vibrasjon, smerte, kulde og varme. Gjennom disse reseptorer aktiveres vårt sansesystem og oxytocinsystem.

Blandt effekterene kan nevnes
- økt konsentrasjon og fokusering
- forbedred kroppsfornemmelse / kropps oppfattelse
- økt avslapping
- økt innlæringsevne
- skaper trygghet

- økt livskvalitet
- forbedred søvn
- senker stress, uro og angst
- økt velbehag / velvære
- bedre balanse mellom kropp og sjel

- sterker immunsystemet
- smerte lindring
- forbedre mag og tarm funksjon
- økt sirkulasjon
- balanserer blodtrykk

Taktil behandling har mange målgrupper og passer like godt innenfor barnehage og skole, pleie og omsorg, friskværn, forebyggende helse og idrett. Berøring er også viktig for friskvern og helse.

Videreutdaningen til diplomert Taktilterapeut er en deltidsutdannelse fordelt over et år med 20 kursdager, 7 moduler med 2-3 kursdager ved hver samling.

Du kan ta videreutdannelsen delt i to deler;

  • Del 1, Modul 1-4 med kursbevis i taktilbehandling (fd. berøringspedagog)
  • Del 2, Modul 5-7 med diplom til Taktilterapeut

For deg som er medlem i Fagforbundet og YS Delta kan du ta en vidareutdanning til Klinisk spesialist i Berøring. Ta kontakt hvis du er intressert og ønsker mer informasjon om dette.

Mer informasjon; se i menyen under videreutdanning Del 1 og Del 2.