Touch by Touch arrangementer i 2008


Utdanning
til Berøringspedagog i metoden Taktil Stimulering
· Januar, Bergen
· Mai, Asker
· August, Asker
· September, Kommunal Kompetanse, Bergen

 

Utviklingsdag for Berøringspedagoger
· "forsknings prosjekt, studier og fordypelse i berøring", april
· "fordypelse i teori og praktisk øving av berøring", oktober

 

Foredrag "Berøring er livsviktig", "Berøring som et miljøtiltak for gamle", 2 og 3 timers seanser.
· Axelssons Massasjeskole, Oslo
· Midtåshjemmet, Attendo Care, Oslo

 

Foredrag "Å leke er livsviktig", 2 timers seanse
· Nyhusgården barnehage, Skollenborg

Foredrag "Næring for læring", 2 timers seanse
· Foreldrekurs, Steinerskolen i Asker

 

Kurs "Berøring, hvordan stimulere vårt største sanseorgan", 1 dagers
· Kommunal Kompetanse, Vest regionen: Bergen, Stavanger
· Kommunal Kompetanse, Sør regionen: Drammen
· Enggravskole, Skien

Kurs "Å lage god mat som smaker godt og gjør deg godt", 6 timers kurs
· Thailandsk mat; med ungdommer (sønner) og deres mødre
· Nordens milde smaker, med en studiegruppe
· Italiensk inspirasjon, på en arbeidsplass med en gruppe lærere
· Indisk curry; med et venninde lag (overraskelsesgave)
· Barnets første mat; med en barselgruppe

 

"Work-shops" og korte foredrag vedr.: Berøring for barn og ungdommer, innlæring, motorikk, hjelpetiltak m.m.
· Nordisk lærerstevne for Steinerskoler, Oslo