Touch by Touch arrangementer i 2005


Utdanning
til Berøringspedagog i metoden Taktil Stimulering
· Februar, Asker
· Mai, Asker
· August, Ragna Ringdals stiftelse i Oslo
· Oktober, Asker

 

Utviklingsdag for Berøringspedagoger
· "Å dele erfaringer og å komme i gang", oktober

 

Foredrag "Taktil Stimulering og berøringens betydning", 3 timers seanse.
· Ragna Ringdalsdagsenter, Oslo
· Holmenkollen dagsenter, Oslo
· Radarveien dagsenter, Oslo
· Skådalen kompetansesenter, Oslo
· Høgda avlastningshjem, Oslo
· Kolsåshjemmet bo- og behandlingssenter, for pårørende 1tim., Bærum

 

Messe, "Åpent Hus" m.m. hvor stand har funnets med Taktil Stimulering
· NaKuHel senteret; "Åpent Hus", Asker
· Alternative terapeuter i Asker, Asker torg
· Messe i Fredrikstad
· Messe i Moss

 

Kurs "Berøring i barnehage og skole", 2 - dagers
· Steinerskolene rundt Mjøsa, i Lillehammer

 

Kurs "Berøring, hvordan stimulere vårt største sanseorgan", 2 - dagers
· Ergoterapeuter, Ergoterapi for barn i Asker

 

"Work-shops" og korte foredrag vedr.: Berøring for barn og ungdommer, innlæring, motorikk, hjelpetiltak m.m.
· Nordisk lærerstevne for Steinerskoler, Oslo