Praksis - Motorikk og læring


Din Helsepedagog, Chanette har lang erfaring med barn, ungdommer og med foreldre som hun møter i sin praksis. Hun tar også oppdrag i offentlige og private barnehager, barne- og ungdomsskoler samt videregående skoler.

Noen eksempler på områder der tilrettelegging, tiltak og veiledning gis kan være når brukeren:

  • er forsinket i sin motoriske utvikling relatert til sin alder, har aktive reflekser, er klumsete, faller lett.
  • har en forsinket språkutvikling relatert til sin alder
  • har vansker med sosial samspill, å være sammen i større grupper
  • vansker med innlæring; bruker lang tid på å lære seg
  • har lese- og skrivevansker, kan ikke skrive på rette linjer, får krampe i skrivehånden sin
  • sliter med sin selvfølelse
  • sliter med stress situasjoner f.eks innfor prøver eller presentasjoner

Timebestilling
Vi anbefaler deg å bestille time i god tid på forhånd.

Mail: info[a]dinesanser.no