Motorikk og læring


Innlæring, tanker, kreativitet og intelligens er ikke bare prosesser som skjer i hjernen, men i hele kroppen. Fornemmelser, bevegelser, følelser og hjernens iboende funksjoner finns grunnleggende i kroppen. Kropp, sjel, tanke og sansefornemmelser eksisterer i en sammenheng. All form for innlæring bør ta hensyn til dette.

Chanette er utdannet Helsepedagog. Hun har i over 20 år arbeidet som spesialpedagog innom spesialskole, vanlig offentlig skole samt Steinerskole og barnehage.

Vil du vite mer om kurs
Vil du vite mer om foredrag
Vil du vite mer om praksis