Taktilterapeuter og berøringspedagoger i Norge


Flere utdannelser har blitt gjennomført i Norge siden 2003.

Dine sanser © Touch by Touch - Kompetansesenter for Berøring har et nettverk på over to hundre berøringspedagoger.

De er virksomme innen helse, omsorg, (re-)habilitering, skole og barnehage som vernepleiere, miljøterapeuter, barnehagelærer, spesialpedagoger, aktivitører, sosionomer, barnevernspedagoger, personlige assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, og terapeuter som arbeider innen forebyggende helsetjenesten.

Taktilterapeuter og berøringspedagoger gir Taktil til sine brukere og på enkelte arbeidsplasser til personalet. Noen behandlere gir Taktil til private klienter.

Ønsker du å komme i kontakt med en sertifisert berøringspedagog